Nyíljon ki szívetekben az örömvirág

Nyíljon ki szívetekben az örömvirág, zengjetek, hogy hallja meg az egész világ! Égi Anyánk hozzád jöttünk, mert lángadozva szeretünk, Ó, Szűz Mária! Hogy köszöntsünk, úgy mint egykor az Úr angyala.

Eljöttünk, mint gyermekek édesanyjához, hogy örömmel boruljunk szent oltárodhoz. Égi Anyánk...

Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet, aki így nem köszönti édes nevedet. Égi Anyánk...

De akinek szívében a hit lángja ég, azzal örömmel zengi a csillagos ég: Égi Anyánk...

Aki hittel, reménnyel Őbenne bízik, az soha életében nem csalatkozik. Égi Anyánk...

Dicső lesz a síron túl annak a napja, ki e szavakkal mehet a mennyországba: Égi Anyánk...