Imádság papi hivatásokért Máriapócson

2017.06.23. 11:54 (péntek)

2017. június 23-án csatlakozunk imáinkkal Szent II. János Pál szándékához.
Június 23-án, pénteken különleges élménynek lehetnek tanúi azok, akik ellátogatnak Máriapócsra. Szent II. János Pál szándékához csatlakozhatnak: együtt imádkozhatnak a papi hivatásokért. Az esemény különlegességét az adja, hogy ezen a napon a világ minden táján összegyűlnek a testvérek, és együtt imádkoznak 24 órán keresztül.

Helyszínek a nagyvilágban

Összesen 118 helyszínen, többek között a Fülöp-szigeteken, Skóciában, Mexikóban, az Egyesült Államokban és még Koreában is! Minden helyen körkapcsolásnak (és persze a világhálónak köszönhetően) lehet csatlakozni a hívekhez. Magyarországon egy helyszín lesz, Máriapócs. Az ottani eseményeket a Bonum TV élőben közvetíti. A felvidéki Lőcse Mária-hegy kegyhelyétől kapcsolnak Magyarországra, majd az imánk végeztével az Amerikai Egyesült Államokba, a kaliforniai Sacramento Szűz Mária Bemutatása plébániájának adjuk át a szót.

Páratlanul szép görögkatolikus szertartást fogunk végezni, ez az akathisztosz (állva végzett imádság). Egymást váltják benne a szebbnél szebb, vers formájában megírt imádságos költemények. Szövegtartalmuk csupa dicsérő vagy hálaadó költemény Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűz Mária vagy egyes szentek tiszteletére. Ünnepek alkalmával s más alkalmakkor is végezzük a szent őrangyalhoz, szomorúságban, elhunytjainkért, de hálaadásként is Istennek irántunk tanúsított jótéteményeiért. Az akathisztosz után pedig a világméretű rózsafüzér imádsághoz kapcsolódhatnak a résztvevők, melyet Tamási József atya, a Bonum TV programigazgatója vezet.

Program 2017. június 23. péntek

19.00 óra: Akathisztosz Kocsis Fülöp metropolita vezetésével

20.00 óra: Rózsafüzér imádság Tamási József atyával

"Urunk Jézus Krisztus, Örök Főpap, aki felajánlottad saját magadat a kereszt oltárán, és a Szentlélek kiáradása által megadtad a papi rend tagjainak, hogy megváltó áldozatodnak részesei legyenek. Hallgasd meg imánkat, és adj nekünk szent papokat. Add kegyesen, hogy akik a papi hivatás szentségét viselik, egyre hasonlatosabbak legyenek Hozzád, az Isteni Mesterhez.

Őszinte szívvel és tiszta lelkiismerettel hirdessék az evangéliumot. Legyenek jó pásztorok, amilyen a Te Szent Szíved is, szolgáljanak híven Téged, és az Egyházat, és legyenek ékes példái a szent, egyszerű, és örömteli életnek. A Boldogságos Szűz Mária, a Te és ami Édesanyánk közbenjárása által fogadd be az összes papot, és a rájuk bízott juhokat az örök élet teljességébe, ahol élsz és uralkodsz az Atyával és a Szentlélekkel együtt, Isten, mindörökkön örökké. Amen."

XVI. Benedek pápa imája a papokért