MÁRIAPÓCSI BÚCSÚK ÉS ZARÁNDOKLATOK RENDJE 2017-BEN

- Február 2.Gyertyaszentelő Boldogasszony
Szeretetláng – római katolikus közösségek - zarándoklata

- Március 11-12. A Budapesti Görögkatolikus Helynökség búcsúja

- Április 23. Rendvédelemben szolgálatot teljesítők búcsúja

- Április 29. Kerékpáros zarándoklat (szombat)

- Május 7. Az anyák és nők búcsúja

- Május 13. Gyerekbúcsú(szombat)

- Május 14.Özvegyek és egyedül élők búcsúja

- Május 20.Lovas zarándoklat (szombat)

- Május 21. Egyházközségi képviselőtestületek zarándoklata

- Május 28. Betegek és gyógyítók országos zarándoklata

- Június 5. Pünkösdi búcsú - A Máriapócsi Esperesi Kerület családi napja és búcsúja (hétfő)

- Június 10. Sportolók és sportkedvelők búcsúja(szombat)

- Június 17. Romániai magyar ajkú görögkatolikus közösségek zarándoklata(szombat)

- Június 18. Nagyszülők és unokák zarándoklata

- Június 25. Pedagógusok hálaadó búcsúja

- Július 22-23. Kárpátaljai görögkatolikus közösségek gyalogos zarándoklata

- Július 23. Illés próféta búcsúja (A Miskolci Egyházmegye búcsúja)

- Július 29. Motorosok zarándoklata

- Július 30. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúja

- Augusztus 7-12. Ifjúsági gyalogos zarándoklat

- Augusztus 12-13. Nagyboldogasszony-napi búcsú

- Augusztus 27. Tanévkezdők zarándoklata

- Szeptember 5. A Kegykép hazahozatalának
emléknapja. A csodálatos könnyeket őrző kendő elővétele(kedd)

- Szeptember 9. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye búcsúja (szombat)

- Szeptember 9-10. Kisboldogasszony-napi búcsú

- Szeptember 15.Szlovákiai szlovákajkú görögkatolikusok zarándoklata (péntek)

- Szeptember 17.A Szent Kereszt felmagasztalásának a búcsúja
A katolikus cigány közösségek zarándoklata

- Szeptember 23.A szlovákiai magyar esperesi kerület zarándoklata(szombat)

- Szeptember 29. Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye zarándoklata (péntek)

- Szeptember 30.A Bazilita Harmadrend zarándoklata (szombat)

- Október 1. Az Istenszülő oltalma
A házaspárok és családok búcsúja és az Európai Máriás Háló napja

- Október 7. Orvosok és gyógyszerészek zarándoklata Máramarosi Görögkatolikus Püspökség román ajkú zarándoklata (szombat)

- Október 8. Újságírók zarándoklata

- Október 14. Szeretetszolgálatok zarándoklata

- Október 21. Erdők, mezők szolgáinak zarándoklata (szombat)

- November 4.A kegykép első könnyezésének emléknapja (szombat)
Az ifjúság búcsúja. Az érettségizők zarándoklata

- November 12. Szent Mihály főangyal ünnepe – A kegytemplom búcsúja

- November 18. Nagy ministránstalálkozó

- November 19. Az Istenszülő templomba vezetésének búcsúja

- December 10. Szent Anna csodálatos foganásának emléknapja
Gyermekáldást várók, gyermekáldásért fohászkodók zarándoklata

- December 24. Pócsi betlehemes