Mária-tisztelők májusban Máriapócson

2017.05.18. 08:31 (Thursday)

„Én még nem akarok hazamenni” – mondta egy idősebb néni szerdán, amikor az ebéddel véget ért a már hagyományosnak mondható, Ihnáth János atya által vezetett, rózsafűzért imádkozók lelkigyakorlata.

A hétfőtől szerdáig tartó együttlét a sok-sok közös és egyéni imádságra, elmélkedésre, Krisztus tanításának átgondolására szánt idő volt. Az egyik résztvevő mesélte, hogy ő kiválasztottnak érzi magát, amiért itt lehetett ezen a lelkigyakorlaton: „Ahogyan Pócsot, ahogyan a „virágos májust” az Istenszülő „magának választotta”, úgy ezt a kis csapatot is, akik itt együtt voltunk!”Dr. Szavicskó Jánosné temetése

2017.05.17. 19:08 (Wednesday)

"Boldog az út, melyen mégy lélek, mert nyugalmas hely készíttetik néked..." (Temetési prokimen)

A gyászoló család és a Hajdúdorogi Főegyházmegye mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Dr. Szavicskó Jánosné, született Halinda Gizella tisztelendő asszony 2017. május 2-án, életének 79. évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. Az engesztelő Szent Liturgia és virrasztás 2017. május 19-én, pénteken 17.30 órakor kezdődik a debreceni főszékesegyházban (Attila tér 1.).Özvegyek és egyedül élők búcsúja

2017.05.17. 18:59 (Wednesday)

2017.05.14. - Özvegyek és egyedül élők búcsújaGyermekbúcsú „Isten gyermekei vagyunk”

2017.05.16. 19:23 (Tuesday)

„Isten gyermekei vagyunk” (1Jn 3,1-2)
- Gyermekek a Szentírásban –

A Nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola minden dolgozója lelkesedéssel és örömmel tett eleget a felkérésnek, az idei gyermekbúcsú megszervezésének.Nevelőszülők lelki napja Máriapócson

2017.05.09. 12:04 (Tuesday)

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat szervezésében 2017. április 27-én került megrendezésre a nevelőszülők lelki napja Máriapócson, nemzeti kegyhelyünkön. A lelki napot Demkó István vásárosnaményi parókus tartotta, Ősz Tibor, a Szeretetszolgálat lelki igazgatója meghívásának eleget téve. A rendezvényen a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat által fenntartott három Gyermekvédelmi Központból közel 250 nevelőszülő, illetve a nevelőszülői hálózatokban tevékenykedő szakember vett részt.2017. május 7. – Ez a nap Máriapócson is az anyáké

2017.05.07. 16:29 (Sunday)

Égi Édesanyánk oltalmában a 8 órai és a 10 órakor kezdődő Szent Liturgia végén is kis köszöntéssel kedveskedtek a pócsi Dudás Miklós Görögkatolikus Általános Iskola diákjai az édesanyáknak, nagymamáknak. Hallottunk verset, éneket, citeramuzsikát, mindig megható a gyerekek őszinte szeretete! A kijáratnál egy szál virággal lepte meg az egyházközség az anyákat, a két liturgián négyszázukat!
Jóformán kevésnek bizonyult a parkolóhely, olyan sokan gondoltak arra, hogy az Istenszülőnek is jár a köszöntés Anyák Napján. Köszönjük, hogy ennyien együtt ünnepeltünk az „Anyák és nők búcsúján”.Rózsafűzért imádkozók lelkigyakorlata

2017.05.05. 07:46 (Friday)

Májusban is lesz „rózsafűzér-lelkigyakorlat” Máriapócson.

Sokan, sokféle módon fejezzük ki az Istenszülő iránti szeretetünket.

Imádkozzuk május estéin a Parakliszt, elő-elővesszük sokak kedvencét, az Akathisztoszt, s vannak, akik ki nem hagynák a napjukból a rózsafűzért.

Számukra hirdet lelkigyakorlatot Ihnáth János atya:

a máriapócsi Zarándokházba várja szeretettel az érdeklődőket 2017. május 15-én 15.00 órára. Az együttlét május 17-én, ebéd után ér véget.

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

+36-42-585 020

pocsizarandokhaz@gmail.comA Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklata Sajópálfalára

2017.05.02. 18:56 (Tuesday)

Ki gyalogosan, ki kerékpárral, mások motorral, autókkal, buszokkal érkeztek. Olyan sokan, hogy a templom kicsinek bizonyult, ott csupán kivetítve követhették nyomon a szertartást a hívek. Így aztán nem a szokott liturgikus térben zajlott az imádság. A templom és a temető közötti részt foglalták el a zarándokok.Máriától Máriához – a Feltámadottal!

2017.05.02. 11:34 (Tuesday)

Húsvét ünnepkörében minden más, minden emelkedettebb, mint máskor… A négy nap gyaloglás során, és a hétfői napon is tiszta szívből énekelték a zarándokok a feltámadási kánont és sztichirákat. Talán ez adott erőt mindannyiuknak, hogy a nem elhanyagolható fizikai megpróbáltatás a lelki élményt szolgálhassa.Szent György katona volt

2017.04.26. 11:43 (Wednesday)

„György előkelő kappadókiai családból származott. Diocletianus császár alatt hadiszolgálatba lépett. Kiváló kardforgató képességének és más tulajdonságainak is köszönhetően hamar magas pozícióba jutott. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezdte, lemondott hivataláról, megvallotta hitét. Börtönbe vetették, és miután a legkegyetlenebb kínzásokkal sem bírták őt hitétől eltéríteni, 303-ban kivégezték.” (WP)Szent György napján szokás /az egyszerűség kedvéért:/ a búzaszentelés.

2017.04.26. 11:41 (Wednesday)

A György görög eredetű férfinév, eredeti alakjában Georgiosz, melynek jelentése földműves. Szent György ünnepét április 23-án tartja egyházunk, amikor mind a négy égtáj felé imádságot mond a pap, kérve a Jóisten áldását. Egyre több közösségben tartják fontosnak, hogy élő gabonát szenteljenek, ezért sok helyen a templom közelében ősszel elvetett búzához vonulnak ki a hívek.Szent Györgyöt rendszerint lóháton ülve ábrázolják, amint éppen egy sárkányt döf át.

2017.04.26. 11:39 (Wednesday)

„Ma ezt a sárkányt félelemnek nevezhetnénk, amely elnyel bennünket” – mondta Szocska Ábel atya Máriapócson, a megújult egyháztanács tagjainak ünnepélyes fogadalomtételén. „Ti győzzétek le a félelmeiteket!”A Nyíregyházi Egyházmegye a sajópálfalai Istenszülő-ikon könnyezésének 300. évfordulója alkalmából zarándoklatot hirdetett május 1-re.

2017.04.26. 11:36 (Wednesday)

Legtöbben autóbuszokkal és személyautókkal készülnek Sajópálfalára utazni.

Maroknyi csapat azt az elhatározást tette, hogy gyalogosan zarándokol Máriától Máriához, azaz Máriapócsról Sajópálfalára. Ez négy napba fér bele, napi kb. 30 km megtétele mellett. Április 27-én reggel Máriapócsról indulunk, Nyíregyháza-Tiszalök-Bekecs-Sajópálfala útvonalon. Vasárnap estére ott leszünk, mi fogjuk várni az 1-jén érkezőket.Ünnepi felkészülés

2017.04.11. 11:29 (Tuesday)

Hajlamosak vagyunk a külsőségekre koncentrálni, holott mindannyian tudjuk: a Feltámadást nem befolyásolja, megpucoltuk-e az ablakot…

Arra, hogy mi hogyan éljük meg az ünnepet, inkább van hatással az, hogy saját magunkon mennyit csiszoltunk, „tisztítottunk” Húsvétot megelőzően.NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSI REND A MÁRIAPÓCSI KEGYTEMPLOMBAN 2017-BEN

2017.04.11. 09:03 (Tuesday)

Április 10. Nagyhétfő:
17.00 Előszenteltek Liturgiája

Április 11. Nagykedd:

17.00 Előszenteltek Liturgiája

Április 12. Nagyszerda:

17.00 Előszenteltek Liturgiája

Április 13. Nagycsütörtök:

17.00 Nagy Szent Bazil Liturgiája nagy alkonyati istentisztelettel,
Kínszenvedési evangéliumok

Április 14. Nagypéntek:

08.00 Királyi imaórák
17.00 Sírba tételi vecsernye, körmenettel, virrasztás feltámadási szertartásig

Április 15. Nagyszombat:„Isten hozott e szent helyre, ájtatos, buzgó hívek, hol a drágalátos szent Szűz örömmel vár titeket..”

2017.04.10. 12:15 (Monday)

Hatodik alkalommal tér már minden évben vissza az álmosdi, bagaméri csengeri, csengerújfalúi, urai, nyírlövői, és ebben az évben kálmánházi hívek sokasága, hogy egy imádságos nap keretében készüljenek az Ünnepek Ünnepélyére!

István atya a maga humoros stílusában vezette az elmélkedéseket, jelezve, életünk a fogantatással kezdődik, de nem ér véget a halállal. Ez csak átmenet az igazi életre, Örök Élete. Megállni, tervezni mindig kell, a lelki nap és szentgyónás egy ilyen állomás, egy ilyen „újratervezés” lehet számunkra!Kántorok lelkigyakorlata

2017.04.03. 10:17 (Monday)

2017. április 21. és 23. között tartjuk a Kántorok lelkigyakorlatát.

Várva várjuk, hogy a böjti heteket követően Húsvét öröme mindannyiunkat átjárjon. Nagyhét, Húsvét, Fényeshét szertartásai felemelőek. De mennyire más a liturgikus szövegeknek átadni magunkat, akár egy-egy gondolaton elidőzni, majd újra bekapcsolódni, mint felelősséggel, megfelelő ismeretekkel, nagy odafigyeléssel vezetni azokon az énekeket.Névadójukra emlékeztek a máriapócsi iskolások

2017.04.03. 10:11 (Monday)

Dudás Miklóst 1939. március 25-én nevezte ki hajdúdorogi megyéspüspökké XII. Pius pápa. E nap emlékére tartották március 28-án az intézmény névtáblájának szentelését. A szentelést Szocska A. Ábel apostoli kormányzó végezte, méltatva Dudás Miklós életútját. A jeles esemény alkalmából az iskola tanulói meglátogatták a Máriapócson található Dudás Miklós püspökhöz fűződő emlékhelyeket, a névadó püspök szobrához és sírhelyéhez virágokat vittek. Az iskola előkertjében elültetett fa állít emléket ennek a napnak.

Vincze Sándor

intézményvezetőAngol nyelvi triatlon Máriapócson

2017.03.29. 07:39 (Wednesday)

A Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Máriapócson angol nyelvi triatlont hirdet meg. A versenyre szeretettel várunk minden érdeklődő 5-8. osztályos diákot.

Az osztály szerinti bontás egyben külön szintet is jelent.

1.A verseny hallás-szövegértés feladattal kezdődik. A korosztályonként meghallgatott különböző szövegek értési szintjét több-kérdéses tesztfeladat méri. A hallás-szövegértés forduló időtartama az 30 perc.Hálósok lelkigyakorlata

2017.03.28. 11:01 (Tuesday)

A Kárpát-medence régióiból, Vajdaságból, Partiumból, Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Magyarország területéről érkeztek Máriapócsra a Háló-mozgalom tagjai

Tóth Attila Levente atya vezette a lelkigyakorlatot, de Szocska Ábel atya és Orosz István atya is bekapcsolódott kis időre, hogy együtt imádkozzanak, elmélkedjenek a csoporttal. Különös a kötelék, hiszen vannak, akik 25 éve ismerik egymást, de jött olyan is, aki először vett részt Hálós rendezvényen. Krisztus szeretete, és az egymás iránti nyitottság eggyé ölelte mindnyájukat…Mi képvisel hír - éretéket?

2017.03.26. 13:45 (Sunday)

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a máriapócsi bazilikában Mosolygó Tibor atya mondott elmélkedésre szánt gondolatokat. A prédikáció személyes élménye: közelmúltban egy beszélgetésből csupa-csupa panaszos szót hallott, s erre visszaemlékezve Tibor atya provokatív kérdéseket szögezett beszédében a hallgatóság felé: milyen hírekkel vannak tele találkozásaink? Képesek vagyunk-e minden velünk történő dolgot „felülről jövő, tökéletes adománynak”, azaz jó hírnek, örömhírnek tekinteni? Jót és rosszat egyaránt… Mondjunk igent, mint a „názáreti leányka”, akit Istenszülőként tisztelünk.Téglásiak lelkinapja

2017.03.25. 08:10 (Saturday)

Téglásiak lelkinapja

Március 18-án ötvenen utaztak Téglásról nemzeti kegyhelyünkre. Lelkinapjuk részben a templomban, részben az Emmánuel Zarándokközpontban zajlott. Természetesen a szertartásokat, Szent Liturgiát és Parakliszt, végezték az Istenszülő közelében, s az elmélkedéseket tartották oldottabb környezetben. Vitkovics Ferenc így emlékszik vissza:A máriapócsiak és kállósemjéni hívek közös nagyböjti készülete

2017.03.21. 10:15 (Tuesday)

A múlt héten a máriapócsi és kállósemjéni hívek két alkalommal is közösen vettek részt Előszenteltek Szent Liturgiáján. Március 15-én mi látogattunk el hozzájuk, majd két nappal később ismét együtt vettünk részt kegytemplomban a Kocsis Fülöp metropolita atya által végzett szertartáson.Kereszthódoló vasárnap

2017.03.20. 14:33 (Monday)

Nagyböjti időszakunk feléhez érkeztünk vasárnap, melyet igazán méltó módon ünnepeltünk meg Máriapócson. Délelőtt Kocsis Fülöp metropolita atya celebrált Nagy Szent Bazil liturgiát. A metropolita atya arról beszélt, hogy a kereszténység számára Krisztus és a kereszt elválasztatlan. Jézusban a keresztet tiszteljük, a keresztben pedig Jézust. Beszédében elénk festette a keresztény ember útját: szembesülni keresztünkkel, megszokni azt, megbarátkozni vele, majd megszeretni. Aki a legmesszebbre ér ezen az úton, az pedig nem csupán szeretni, de kérni is képes maga számára a keresztet.URAM JÓ NEKÜNK ITT LENNI!

2017.03.20. 12:50 (Monday)

Március 16-19-ig Jézus ima lelkigyakorlat volt Máriapócson. Negyvenen Vehettünk részt e lelkigyakorlaton. Többen voltak, akik az elfoglaltságaik miatt nem tudtak jönni, vagy már sajnos azért nem jöhettek, mert a létszám betelt. Mindig várjuk ezt a tavaszi imádságos együttlétet, ami a nagyböjti időszak felére esik és Kereszthódoló vasárnappal zárul. Mivel sokan voltunk, két kisebb csoportba lettünk elosztva.
Az egyik csoportnak Kocsis Fülöp érsek metropolita atya tartotta a tanításait,a másik csoportnak Kiss Attila atya.Kereszthódolás

2017.03.14. 12:32 (Tuesday)

Március 19-én Kereszthódolás vasárnapja alkalmából keresztutat végzünk Máriapócson.

Délután 13.30 – kor indulunk kegytemplomtól a Szent Kereszt oltár elől. A távolság kicsivel több, mint 7 kilométer lesz, útközben énekléssel, a kereszteknél néhány perces elmélkedéssel elcsendesedéssel. Szép lenne, ha minél többen tudnának csatlakozni hozzánk, azok közül is, akik az útvonal közelében laknak.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének részt venni e szép hagyományteremtő eseményen.Szertartások Máriapócson Kocsis Fülöp metropolita atyával

2017.03.14. 11:16 (Tuesday)

Örömmel hirdetjük a kedvek híveknek hogy ezen a héten, március 17-én (pénteken) a 17.00 órakor kezdődő Előszenteltek Szent Liturgiáját, majd március 19-én (vasárnap) a 10.00 órakor kezdődő Szent Liturgiát Kocsis Fülöp metropolita atya celebrálja majd.
Szertetettel várunk mindenkit.Kedves Máriapócsiak!

2017.03.14. 11:07 (Tuesday)

Március 15-én szeretnénk Kállósemjénbe látogatni, hogy ott vegyünk részt az Előszenteltek Szent Liturgiáján. A látogatást a semjéni hívek pénteken (március 17.) viszonoznák, amikor Kocsis Fülöp metropolita atya celebrálja majd a szertartást.
Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a zarándoklaton, és akár autóval is rendelkezik még ma jelezze a lenti elérhetőségen.

06 30 81 25 26 1Lelkipásztorok lelkinapja

2017.03.14. 10:14 (Tuesday)

Mintegy százhúsz áldozópap utazott Máriapócsra, szellemi-lelki töltekezésre.

Március első szombatján a Görögkatolikus Metropólia szervezésében lelkinapot tartottak a Hajdúdorogi Főegyházmegye, a Miskolci Egyházmegye és a Nyíregyházi Egyházmegye papjai számára.A Budapesti Helynökség zarándoklata

2017.03.14. 09:54 (Tuesday)

Március 11-12-én tartotta a Budapesti Görögkatolikus Helynökség búcsúját Máriapócson. Szombaton Dr. Erdő Péter bíboros úr vezette az elmélkedéseket a Kegytemplomban. Az érdeklődés nagyságát mutatja, hogy Sydney-ből is érkezett közéjük zarándok. A vendéget és a résztvevőket Szocska Ábel apostoli kormányzó köszöntötte, a közös imaórát pedig Kocsis Fülöp, érsek-metropolita atya vezette.Közfoglalkoztatottak lelkinapja Máriapócson

2017.03.14. 09:33 (Tuesday)

Március 6-án, hétfőn a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat különböző intézményeiben dolgozó közfoglalkoztatottak lelkinapon vettek részt Máriapócson.

Három gyermekvédelmi intézményünkből (Debrecenből, Hajdúnánásról, Nyíregyházáról) és szociális intézményeinkből (Fehérgyarmatról, Hodászról, Máriapócsról, Nyírvasváriból, Nyírkarászról, Szakolyból) érkeztünk közel 120-an, hogy kiszakadva a mindennapi munkánkból egy szép napot tölthessünk nemzeti kegyhelyünkön.Jósavárosi képviselők lelkigyakorlata Máriapócson

2017.03.13. 14:34 (Monday)

A Nyíregyháza-jósavárosi Görögkatolikus Egyházközség megújult képviselőtestülete lelkigyakorlaton vett részt Máriapócson.

Hosszas egyeztetés után, ha nehezen is, de összejött az időpont, így 2017 nagyböjtjének első hétvégéjén pénteken – a koliba elfogyasztása után – elindultunk Máriapócsra, hogy erőt gyűjtsünk, kegyelmeket kérjünk és a Pócsi Szűzanya közbenjárásában bízva töltekezzünk.Koliba- szentelés kegytemplomunkban

2017.03.06. 09:08 (Monday)

Nagyböjt első péntek estéjén templomainkban szokás egy különleges étel, a koliba megáldása.Álláshirdetés

2017.03.05. 08:12 (Sunday)

Máriapócs Lelkigyakorlatos és Zarándokház pályázatot hírdet Irodai munkakör betöltésére.

A munkavégzés feltételei:
- kiváló kommunikációs készség
- levelezés szintű angol nyelvtudás
- alapvető számítógépes ismeret (Microsoft Word, Excel)
- teljes munkaidő keret (heti 40 óra)
- keresztény szemléletű munkavégzés
- bérezés megállapodás szerint
- munkavégzés helyszíne: Kegytemplom Iroda

A fényképes pályázat benyújtás határideje: 2017.03.31.Beszámoló a Bazilita Harmadrend nagyböjti lelkigyakorlatáról

2017.02.28. 10:28 (Tuesday)

A Bazilita Harmadrend három napos nagyböjti lelkigyakorlata, február 25-én, Keresztelő Szent János próféta és előhírnök drága feje megtalálásának emléknapján kezdődött, Máriapócson. A lelkigyakorlatot Ihnáth János atya tartotta, aki feleségével együtt, maga is tagja a harmadrendnek. A szombati elmélkedésen több mint hetven testvérünk vett részt szerte az országból. A három nap kereszténységünk mindennapjairól szólt, igyekezett irányt mutatni, élhető választ adni a mindnyájunkban felmerülő kérdésekre.SZERETETTEL HÍVUNK MINDENKIT NAGYBÖJTI SZERTARTÁSAINKRA

2017.02.27. 12:56 (Monday)

A Húsvét szent ünnepét megelőző nagyböjti időszakban a készület fontos részét képzik azok a szertartásaink, melyeket csak ezekben a hetekben végzünk görögkatolikus templomainkban. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket a közös imádságokra, hogy a személyes készület mellett együtt, közösségben is készülhessünk a Szent Feltámadás ünnepére.Farsang a Nemzetiségek házában

2017.02.21. 14:08 (Tuesday)

Február 18-án a máriapócsi Nemzetiségek Házában gyerekek és felnőttek játszottak, táncoltak, versenyeztek, örültek a tombola-nyereményeknek.

Húshagyó vasárnapot követően már más hangulatban fognak találkozni: február 25-én lelki napot tartanak. A gyermekek részére felügyelt és irányított játékot biztosítanak, amíg Orosz István atya a felnőttekkel a böjtről, erőfeszítésekről, azok hatásairól és következményeiről fog beszélgetni.Máriapócsi közösségi nap

2017.02.21. 08:24 (Tuesday)

Húshagyó vasárnap előestéjén együtt vacsoráztak a pócsiak.

A cél a közösségépítés volt. Apropót két esemény nyújtott:
Házaspárok vetélkedőjével zárták le a Házasság Hetét. A különböző életkorú párok olyan kérdéseket válaszoltak meg, amelyekkel bizonyíthatták: jól ismerik egymást. A háromgyerekes Tasi Attila és felesége örülhetett a végén a nyereménynek.
A böjtre történő felkészüléshez a nagyheti történéseket ábrázoló ikonokat kellett felismerni és kronológiai sorrendbe helyezni. Szinte minden család hibátlanul oldotta meg a feladatot.IX. Liturgikus - énekverseny

2017.02.20. 09:39 (Monday)

A Görögkatolikus Metropólia a már sokak által várt liturgikusének-versenyt idén két fordulóra osztja szét. Előbb az egyes egyházmegyék bonyolítják le az elődöntőket, majd onnan a legjobbak juthatnak tovább a metropóliai döntőbe.

Az elődöntőket az egyházmegyék szervezik, az országos versenyt pedig a Metropólia. A követelmény mindkét fordulóban ugyanaz lesz, természetesen korosztályonként lebontva.

EGYHÁZMEGYEI DÖNTŐK:

Miskolci Egyházmegye

Időpont: 2017. március 17. péntek, 10.00 óra

Helyszín: Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium, EdelényJézus ima lelkigyakorlat

2017.02.13. 08:28 (Monday)

Értesítjük kedves híveinket, hogy 2017. március 16-19. között a Jézus ima lelkigyakorlata lesz a Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és Zarándokházban. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
A lelkigyakorlat vezetője Kocsis Fülöp metropolita atya. Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

e-mail: pocsizarandokhaz@gmail.com, telefon: 06/42-585-020A Bazilita Harmadrend lelkigyakorlata

2017.02.13. 08:22 (Monday)

Nagy örömmel hirdetjük a kedves híveknek, hogy 2017. február 24-26. között a Bazilita Harmadrend lelkigyakorlata lesz a Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és Zarándokházban.
A lelkigyakorlat vezetője Ihnáth János atya.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

e-mail: pocsizarandokhaz@gmail.com, telefon: 06/42-585-020Gyalogos zarándoklat a kegykép elvitelének emlékére

2017.02.08. 12:54 (Wednesday)

Évek óta hagyomány Ivancsó Sándor atya és Barna Tibor szervezésében a gyalogos zarándoklat mellyel, kegykép Hajdúdorogra való elvitelére emlékezünk. Idén elszánt zarándokok csoportja küzdött meg az 52 kilométeres úttal és a mostoha időjárással. Máriapócsra érve Orosz István atya fogadta az érkezőket, majd Szent Liturgiával zárták a napot.Magyar Nemzeti Roma Platform

2017.02.08. 08:38 (Wednesday)

Megyénkben három alkalommal rendeztek egyeztető fórumot az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából. A különböző helyzetben lévő társadalmi rétegekről, a nehéz körülmények között élők felzárkózásáról Ópályiban, majd Nyíregyházán, február 7-én pedig Máriapócson tanácskoztak szakemberek és érintettek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendkívüli lehetőséget teremtett az elmúlt egy évben arra, hogy a hátrányos helyzetben élők, a velük foglalkozó szakemberek, értük felelősséget vállalók, tulajdonképpen bárki véleményt formálhasson, javaslatot tehessen a témában.Országos Hittanverseny 2017

2017.02.07. 09:02 (Tuesday)

A Görögkatolikus Metropólia országos hittanversenyt hirdet 5-8. osztályosok részére „Hitünk és életünk” témakörben. A hittanverseny 3 fős csapatokkal, két korcsoportban (5-6., illetve a 7-8. osztály) zajlik. Fiatalabbak igen, idősebbek nem lehetnek a korosztályos csapatban.

A verseny 3 fordulós: kerületi-, egyházmegyei- és országos döntő. A kerületi versenyre az előző évek gyakorlatának megfelelően az egyházközségek korlátlan számú csapatot nevezhetnek.Kellemest a hasznossal

2017.02.06. 12:50 (Monday)

Eredményes vizsgákat követően január végén a felsőoktatásban tanuló diákok pihenhetnek egy rövidet. Hazatért Máriapócsra Magyar Richárd is, aki „nulladik” éves a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. Szabad napjai egyikén a Nemzetiségek Házában cigány és nem cigány gyerekeknek beszélt önmagáról, hitéről, küzdelmeiről és örömeiről.

- Fontosnak tartom, hogy motiváljam a gyerekeket, fiatalokat a tanulásra. Sajnos ez nem mindenütt számít értéknek. De nekem is nagyon jó gyakorolni, hogy sok ember előtt megszólaljak – mondta Ricsi.Gyalogos zarándoklat a kegykép elvitelének emlékére

2017.02.06. 09:53 (Monday)

Szeretettel várjuk a vállalkozó kedvűeket a kegykép Hajdúdorogra vitelének évfordulóján.

Február 7-én reggel 05.00 órakor indul a gyalogos zarándoklat Hajdúdorogról. Tervezett érkezés Máriapócsra este 17.00 órakor. Ingyenes ebéd 11.30 és 12.00 között Nagykállóban.

Jelentkezés Barna Tibor szervezőnél a 06 30 488 24 99-os telefonszámonNyílt tanítási nap a Hittudományi Főiskolán

2017.02.06. 08:17 (Monday)

Várják a fiatalokat a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán

A hagyományokhoz híven idén is megrendezik a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán a nyílt tanítási napot. Ennek időpontja: 2017. február 7. (kedd).

A nyílt napra szeretettel várják mindazon középiskolásokat,

- akik a papi hivatás iránt érdeklődnek,

- akik hittanárok szeretnének lenni,

- akik diplomás kántorként szeretnének szolgálatot vállalni az Egyházban.Hogyan fogadjon turistákat egy zarándokhely? – konferencia Mátraverebély-Szentkúton

2017.02.06. 08:12 (Monday)

A Kárpát-medencei zarándokhelyek és katolikus turisztikai célpontok konferenciáját a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely szervezésében rendezik meg február 13. és 15. között.

A konferenciának a nemzeti kegyhely ad otthont, Kálmán Pergerin OFM kegyhelyigazgató vezetésével.

Világszerte új jelenség, hogy a búcsújáróhelyeket nemcsak zarándokok, hanem turisták is felkeresik, így ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak a hit átadására. A konferencián a következő kérdésekre keresik a válaszokat szakemberek segítségével:Gyertyaszentelő Boldogasszony - a találkozás ünnepe február másodikán

2017.02.01. 11:57 (Wednesday)

E napon arra emlékezünk, amikor Szűz Mária bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Itt találkoztak az agg Simeonnal, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása.

Szeretettel várjuk Máriapócsra a zarándokokat a következő liturgikus programmal:

08.00 Utrenye, majd a máriapócsi Dudás Miklósról elnevezett görögkatolikus általános iskola diákjainak gyertyaszentelési szertartásaGörögkatolikus Farsangi bál

2017.01.31. 08:17 (Tuesday)

Idén a Nyíregyházi Egyházmegye rendezi az országos Görögkatolikus Farsangi Bált, amelyet Nyíregyházán a Continenal Arénában (régebbi nevén Bujtosi Szabadidő Csarnok) tartanak 2017. február 11-én.

A talpalávalót a Szívtiproll Zenekar biztosítja.

Sztárvendég: Szandi!

Az este 17.30-kor Vecsernyével kezdődika Szent Miklós-székesegyházban. A bált a Continental Arénában az egyházi vezetők nyitják meg 19 órakor.