Ordinul Sfântul Vasile cel Mare

A fost fondat de Sfântul Vasile cel Mare. El a dus o viață de eremit după ce a făcut cunoștință cu eremiți din Palestina care au dus o viață aschetică. Multe sute de eremiți i s-au alăturat, astfel viața singuratică s-a schimbat într-una de comuniune. Sfântul Vasile cel Mare a adunat principiile vieții cenobitice în regulile ordinului fondat de el, reguli care până în zilele noastre stau la baza vieții monahale în bisericile de rit bizantin. Pe târăm maghiar au apărut călugări de rit bizantin chiar și înainte de regele Sfântul Ștefan. În secolul XI-XII. funcționau numeroase mănăstiri de rit grecesc. Acestea dispar treptat până în sec. XIII. împreună cu răspândirea ritului latin. Ultimile mănăstiri bazilitane din acea vreme au fost distruse de valul de tătari. Papa Leo al XIII-lea a fost cel care a readus la viață ordinul bazilitan. Bazilitanii au ajuns la Máriapócs în prima jumătate al secolului al XVIII-lea, unde în anul 1731 au început construcția bisericii și în paralel al mănăstirii. Până în anul 1950 au slujit călugării bazilitani locuitorii locului și pelerinii care veneau în vizită la Maica Domnului înlăcrimată. Astăzi această slujbă este a preoților din episcopie și a colaboratorilor lor lumești, în prezența cuvioasă a călugărilor bazilitani. În concordanță cu regulile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare cea mai importantă sarcină a călugărilor bazilitani maghiari este străduința spre sfințenie, adică în iubirea față de Dumnezeu și de aproapele.

Ordinul Surorilor Sfântului Vasile cel Mare

Trăiesc conform regulilor vieții cinobitice ale Sfântului Vasile cel Mare (330-379). În localitatea Máriapócs au fondat o casă de pelerini și un orfelinat, s-au ocupat de învățământ, au confecționat veșminte liturgice, au organizat activități de tineret, au fost motorul vieții obștești, au organizat exerciții spirituale. Aici, la Máriapócs, conduc o casă de refugiu pentru femei, celebrează slujbe și organizează exerciții spirituale. Ramura seculară a Ordinului Sfântului Vasile cel Mare este Ordinul Terțiar Bazilitan. Scopul acestui ordin terțiar este organizarea unei comunități creștine (greco-catolice) sub conducerea Ordinului Sfântului Vasile cel Mare. Membrii Ordinului Terțiar pe lângă rugăciunile individuale, zilnic participă și la rugăciuni comune, participă în mod regulat la Sfânta Liturghie, se străduiesc să se împărtășească săptămânal și lunar să se spovedească. Cu sârguință se silesc să dea dovadă prin fapte de iubire aproapelui. Pot fi membrii ai Ordinului Terțiar Bazilitan toți creștinii catolici botezați, care râvnesc la perfecțiune prin exercițiul virtuțiilor creștine.

Kegyhely